Zelfstandig met Elkaar
ZME-aankomst
ZME-aankomst

Qualitas

Heeft u een juridisch vraagstuk waar u als bedrijf niet uitkomt? Vraag dan Marcel Zuidema van Qualitas Juridische Dienstverlening – dé specialist in bouwrecht en arbeidsrecht.

Bouwzaken en het bouwrecht

Marcel is jurist en heeft van het bouwrecht een specialisatie gemaakt. “Het bouwrecht komt aan de orde wanneer er bijvoorbeeld geschillen zijn, die betrekking hebben op de prijs, het meerwerk of de kwaliteit van het geleverde bouwwerk. Vaak gaat het om zaken die in contracten zijn vastgelegd en voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Er is creativiteit voor nodig om het standpunt van een cliënt op een goede manier te motiveren en te beargumenteren. Dat maakt het bouwrecht zo bijzonder!” Veel van deze geschillen komen voor de Raad van Arbitrage, waarmee Marcel inmiddels veel ervaring heeft.

Arbeidsrecht en arbeidsovereenkomsten

Het arbeidsrecht gaat over de arbeidsrechtelijke verhouding tussen werkgever en werknemer en is voor veel ondernemers van belang. De arbeidsovereenkomst is hier een belangrijk onderdeel van; iedere ondernemer wil immers dat de afspraken met zijn of haar werknemers goed op papier staan. Qualitas adviseert en begeleidt ondernemers bij het opstellen van een arbeidscontract, het opzeggen van het dienstverband, een ontslagprocedure, proeftijd, reorganisatie, re-integratie en alle andere zaken die met het arbeidsrecht te maken hebben.

Overige juridische dienstverlening

Naast het arbeidsrecht en het bouwrecht houdt Marcel zich ook bezig met andere juridische dienstverlening, zoals: incassozaken, onderhandelingen, het huurrecht, het algemene verbintenissenrecht, bedrijfssaneringen en het opstellen van contacten en algemene voorwaarden. Voor al zijn dienstverlening geldt hetzelfde: door de korte lijnen, het directe contact, zijn kennis van zaken en het ontbreken van overhead, levert hij kwalitatief goed werk voor een lager tarief dan van een doorsnee advocaat.

Contactgegevens

Qualitas

Marcel Zuidema
Gerardus Majellahof 4
8341 NA Steenwijkerwold

0521 - 588162
06 - 27006442
https://qualitasjuridischedienstverlening.nl

Bedrijfsrubriek

Financiele en juridische diensten

 

Gerardus Majellahof 4, Steenwijkerwold, Nederland

Uitgelicht