Zelfstandig met Elkaar
ZME-aankomst
ZME-aankomst

Algemeen Privacy Statement

  • De website is in eigendom en wordt beheerd door ZME Netwerk.
  • Gebruikers van deze website en producten/diensten die hierop te vinden zijn, laten gegevens achter bij ZME Netwerk.
  • Ook laat de website cookies achter op uw computer, om deze website beter te laten werken op uw apparaat.

Hieronder kunt u lezen welke gegevens ZME Netwerk kan
verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen.
Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement
gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar
bijvoorbeeld ook als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om
deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens
betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan
verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit
zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op
uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de
instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een
minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies
plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij
embedded video’s van Vimeo.

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Als u gebruik maakt van de website van ZME Netwerk, dan laat u soms persoonsgegevens bij ons achter.

U laat op de volgende manieren uw gegevens bij ons achter:

  • Navigatie door de website;
  • Invullen van formulieren.

Wat doen we met uw gegevens?

ZME Netwerk bewaart en verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:

  • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website en onze dienstverlening te verbeteren;
  • Het leveren van diensten die u via ons afneemt;
  • Het afwikkelen van betalingen;
  • Het opbouwen van een contacthistorie;

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met
uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. ZME Netwerk
streeft ernaar uw gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken
en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt ZME Netwerk uw gegevens?

ZME Netwerk gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen.

Contact, mailing en/of reclame

Mocht u toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kunt u
altijd aangeven dat u niet meer wilt dat wij contact met u opnemen. Aan
het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Jonger dan 16 jaar?

Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen
toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met
toestemming van een van de ouders of wettelijk voogd. Het is dan
belangrijk dat de ouder(s) of voogd dit statement lezen. Zij kunnen ook
de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens
die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de
(verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in
en correctie van uw gegevens.

Inzicht in uw gegevens?

U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die ZME Netwerk van
u heeft. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij ZME
Netwerk. U kunt op basis van de uitkomsten ZME Netwerk ook verzoeken om
uw gegevens aan te passen of te verwijderen als die feitelijk onjuist,
onvolledig of irrelevant zijn.

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die u hier achterlaat worden
beheerd door ZME Netwerk. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy
Statement kunt u altijd contact opnemen via info@zme-netwerk.nl

Websites van derden

Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op
websites van derden die via deze website via links kunnen worden
bezocht.

Wijzigingen Privacy statement

ZME Netwerk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te
brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit
Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen
op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website
worden geraadpleegd.

Uitgelicht